Medlem av Norgeseliten logo

EL-TEAM utfører DNV-GL – sertifiserte forebyggende brannkotroll, både innenfor privat og næring. I norske privatboliger og i norsk landbruk brenner det altfor ofte. I private boliger har ca. 50% av brannene elektrisk årsak, mens man i landbruket regner at ca. 50–80% av brannene har elektrisk årsak. Disse statistikkene sammen med DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin konklusjon på at det er feil ved 60% av nye el-anlegg, gir et stort behov for en uavhengig kontroll av det elektriske anlegget. Kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør og rapport medfølger.

Dette er noe av hva kontrollen innebærer:
• Kontroll av sikringsskap, måleteknisk og visuell
• Kontroll av øvrig elanlegg, måleteknisk og visuell
• Kontroll av brannalarm og brannslukningsutstyr
• Brannforebyggende informasjon til kunde
• Rapport med evt. avvik.

En del forsikringsselskaper gir rabatt på forsikringspremien etter en brannforebyggende el-kontroll, opptil 20% i 5 år. Denne rabatten sikrer rask innsparing av kontrollen, dvs. at man også tjener økonomisk på en kontroll.

For bestilling, fyll ut og send kontakt info:

 

This site uses cookies. For more information click here.