Medlem av Norgeseliten logo

EL-TEAM utfører statuskontroll av elektriske anlegg i næringsbygg. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann.

Omfanget av en el- kontroll avklares i forkant og legges på et fornuftig nivå for å ivareta eiendommens person, brann og driftssikkerhet.

En el- kontroll vil innebære følgende elementer:
– Måleteknisk kontroll av el- anlegget, stikkprøvebasert.
– Visuell kontroll, faglig vurdering.
– Rapportering av mangler (avvik ihht forskriftsmessige krav).
– Anbefaling av endringer og oppdateringer.

Vi utfører el- kontroll ihht bedriftens internkontrollsystem og el- kontroll ihht forsikringsmessige krav og rutiner

This site uses cookies. For more information click here.