Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Selskapet omfattes av reglene for årlig rapportering iht. åpenhetsloven. Vi har forankret dette i bedriftens interne regler og har gjennomført aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetslovens § 4. El-Team AS følger de til enhver tid gjeldene lover og regler for ansettelsesforhold som reguleres i lover og forskrifter. Som arbeidsgiver er selskapet organisert i NELFO som er en landsforening organisert under Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

El-Team AS har tariffavtale med El&IT forbundet og er forpliktet til å følge bestemmelser som reguleres i denne overenskomsten. I forhold til våre leverandører har vi kartlagt våre grossister og større leverandører for på den måten kunne vurdere hvorvidt våre produksjon av våre varekjøp er i tråd med formålet om respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i åpenhetslovens § 1.

Vårt arbeid i tilknytning til åpenhetsloven er en pågående prosess som vil bli evaluert årlig.

Sertifikater